Personál

Mgr.art Milan Olšiak,PhD

Pani Tkáčová

Pani Vrabcová

Pani Holenková

Pani Záborská

Pani Kasiarova

Pani Dudková

Pán Stacho

Pani Skutová

Pani Briestenská

Pani Franková