Mikulášska nálada v triede p.uč.Holenkovej

Mikulášska nálada v triede p.uč.Holenkovej

Naši najmenší žiaci ukázali Mikulášovi a žiakom ŠKD ako sa naučili hrať na violončele a išlo im to super.