Oznam o dodatočných prijímacích skúškach do ZUŠ

Oznam o dodatočných prijímacích skúškach do ZUŠ

Prihlásenie dieťaťa do ZUŠ Mošovce

Vážení rodičia,

Oznamujeme Vám, že dodatočné prijímacie skúšky na školský rok 2024/2025 do hudobného, výtvarného, literárno-dramatického odboru a tanečného odboru do Základnej umeleckej školy sa uskutočnia v termíne

od 17.6.2024 – 21.6.2024

 

  1. Rodičia dieťaťa, ktoré ZUŠ v Mošovciach ešte nenavštevuje a má záujem sa vzdelávať v niektorom z uvedených odborov, musia vyplniť

PRIHLÁŠKU do ZUŠ Mošovce.

 

Prihláška pre dieťaťa, ktoré ZUŠ Mošovce nenavštevuje,  je na stránke
http://zus-mosovce.sk/.

Po kliknutí na PRIHLÁSIŤ  SA DO ZUŠ sa Vám otvorí portál – IZUŠ. Na otázku, či Vaše dieťa už študovalo v ZUŠ (kam chcete podať prihlášku), odpoviete teda – NIE.

Prihláška sa Vám otvorí. Vyplňte ju, prosím a odošlite do systému – predposledný krok.

 

  1. Rodičia dieťaťa, ktoré je žiakom ZUŠv Mošovciach a chce naďalej pokračovať v štúdiu alebo si pridať ďalší odbor, vyplnia Potvrdenie o pokračovaní v štúdiu v ZUŠ v Mošovciach.

 

  1. Rodičia dieťaťa, ktoré už navštevuje ZUŠ Mošovce a chce pridať ďalší odbor (hudobný, výtvarný, tanečný, LDO) postupujú podľa bodu 1.