Oznam o začatí vyučovania v ZUŠ

Oznam o začatí vyučovania v ZUŠ

 

Vážení rodičia !

 

Na základe rozhodnutia a usmernení MŠ VVaŠ  SR Vám oznamujeme, že od 19. 4. 2021 bude základná umelecká škola naďalej vzdelávať prezenčne v individuálnej forme výučby s výnimkou spevu a dychových hudobných nástrojov. Tie, spolu so skupinovou formou výučby, sa realizuje dištančne.

Po dohode učiteľa s vedením príslušnej ZŠ sa môže obnoviť prezenčné vzdelávanie na elokovaných pracoviskách podľa rovnakých podmienok ako v ZUŠ.  Prezenčné vzdelávanie je umožnené len žiakom, ktorí sú vo veku žiakov 1. stupňa ZŠ.

Podľa súčasne platného Covid automatu sa prezenčné vzdelávanie následne obnoví, keď okres bude v ružovej farbe.

 

Vedenie ZUŠ Mošovce