OZNÁMENIE – ODBORY OD 15.06.2020

OZNÁMENIE – ODBORY OD 15.06.2020

Vážení rodičia a žiaci!

Od pondelka, 15. 6. 2020, otvoríme ZUŠ v Mošovciach aj pre kolektívne odbory – výtvarný odbor a literárno-dramatický odbor.

Prezenčné vzdelávanie v ZUŠ (s Vašou osobnou účasťou) zostáva na báze dobrovoľnosti. Nástup platí pre:

  • pracovisko v Mošovciach – výtvarný odbor, literárno-dramatický odbor a individuálne vzdelávanie
  • pracovisko v Malom Čepčíne – hudobný odbor – individuálne vzdelávanie, výtvarný odbor
  • pracovisko v Dubovom – hudobný odbor
  • pracovisko v Jazernici – hudobný odbor
  • pracovisko v Slovenskom Pravne – hudobný odbor.

Pre lepšiu organizáciu a zabezpečenie chodu ZUŠ v posledných týždňoch školského roka 2019/2020 Vás prosíme o kontaktovanie Vášho učiteľa s oznámením, či nastúpite na vzdelávanie do ZUŠ v Mošovciach od 15. 6. 2020.

túto informáciu Vás prosíme do 11. 6. 2020, t.j. do štvrtku tohto týždňa (Vášmu učiteľovi).

Rozvrh vzdelávania- stretnutia počas posledných dvoch týždňov  si určí každý učiteľ so žiakom/žiakmi individuálne.

Otvorenie ZUŠ v Mošovciach sa nebude týkať len výtvarného odboru na elokovanom pracovisku v Slovenskom Pravne a v Dubovom! Na týchto pracoviskách (vo výtvarnom odbore) podáme žiakom informácie o vyhodnotení vzdelávania, o vysvedčeniach a o ďalšom vzdelávaní v ZUŠ hromadne počas posledného školského týždňa (od 22. 6. – do 26. 6. 2020).

(Pri vstupe na pracoviská školy sa bude žiak i rodič riadiť pravidlami, ktoré budú zverejnené na dverách do budovy. Nosenie rúšok vo vnútorných priestoroch školy je od 15. 6. 2020 na báze dobrovoľnosti, častejšia dezinfekcia rúk pri vstupe do zariadenia i počas vzdelávania zostáva povinná. Meranie teploty bude len námatkové.)