Ponuka pracovného pomeru – ZUŠ

Ponuka pracovného pomeru – ZUŠ

ZUŠ – oznámenie

 

ZUŠ ako organizačná zložka Spojenej školy v Mošovciach príjme do pracovného pomeru učiteľov

  1. hudobného odboru (klavír, keyboard, flauta, gitara, spev)
  2. tanečného odboru.

Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné požiadavky, ktorými je minimálne vyššie odborné vzdelanie v hudobnom, alebo tanečnom odbore v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch v znení neskorších prepisov a Vyhlášky č.1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Svoje žiadosti posielajte na ivetath@gmail.com alebo na zusmosovce@gmail.com. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0910 944 232.