Práce na elokovanom pracovisku pri ZŠ v Malom Čepčíne

Práce na elokovanom pracovisku pri ZŠ v Malom Čepčíne