Projekt“ Vianočná pohľadnica cestuje do sveta“

Projekt“ Vianočná pohľadnica cestuje do sveta“

Všetci žiaci ZUŠ Mošovce vytvorili pohľadnice a na základe svojho výberu ich rozposlali na ambasády a veľvyslanectvá do sveta. Aká bola odozva?………časť zo spomienok…..