Veselé Vianoce!

Veselé Vianoce!

Milí rodičia, milí žiaci, vážení priatelia a kolegovia!Dekoračná sada so sviečkami Vianoce | VELKÝ KOŠÍK

Začína vianočný čas…… žiaci od  21. 12. 2020 do 8. 1. 2021 nastupujú na vianočné prázdniny a my ostatní na dovolenky.

Uplynulé štyri mesiace od začiatku školského roka boli zvláštne. Tak ako celý tento rok. Poznačené pandémiou, inakosťou vzdelávania, čiastočným strachom z neznámeho, obmedzeným zákazom  stretávania sa…..Napriek všetkému sme sa snažili my, učitelia, učiť…Nestrácať nádej a aj v týchto nezvyčajných podmienkach viesť deti za poznaním, rozvíjať ich, ale i zapaľovať v nich chuť po objavovaní. Myslíme si, že  väčšina detí sa taktiež snažila poňať učivo a plniť zadania učiteľov tak, aby kontakt so školou nestrácali, aby pochopili základy alebo aby prejavili svoju aktivitu v nejakej problémovej úlohe. Zatiaľ nevieme veľmi posúdiť, čo všetko si žiaci, ktorí boli vzdelávaní online, osvojili, odniesli. Bojovali sme však spolu.

Milí žiaci !

Všetkým, ktorí ste skutočne pracovali, ďakujeme! No opäť pripomínam….robili ste to pre seba. Všetku energiu, ktorú ste do vzdelávania dali, sa Vám vráti.

Milí rodičia!

I Vám ďakujeme za našu podporu. Ďakujeme taktiež  za podporu i kontrolu svojich detí, Bez Vašej pomoci by sa do online vzdelávania asi nezapájalo približne 99% žiakov, i keď bolo vzdelávanie aj v tejto forme povinné.

Milí učitelia a ostatní zamestnanci!

Dovoľte mi, aby som sa i Vám poďakovala za úžasné zvládnutie situácie a  vzdelávania počas celého roka. Boli ste, jednoducho, skvelí,… veľká vďaka!

Prajme si teda, aby sme v nastávajúcom čase v prvom rade premohli  COVID-19. Nevieme, aká dlhá cesta nás ešte čaká, aby to bolo konečne fajn. Avšak náš  život plynie ďalej… Buďme šťastní, buďme s tými, ktorých máme radi, užime si chvíle pokoja naplnené tajomným duchovnom, ktoré nám budú pripomínať horiace sviečky, oblátky s medom a vianočné rozprávky. Prežime príchod Lásky v láske.

A do nového roka…?  Vstúpme s novou energiou, s predsavzatiami, ktorých splnenie nám prinesie osobné šťastie….A nezabudnime: okolo nás žijú aj iní ľudia!

                                                                                            Iveta Thomková

                                                                                       riaditeľka Spojenej školy