Vianočný online koncert p.uč M.Frankovej

Vianočný online koncert p.uč M.Frankovej

Milí priatelia, prichádza vianočný čas a k sviatkom pokoja a mieru pripájajú svoj hudobný darček aj žiaci zo ZUŠ v Mošovciach, elokované pracoviská Dubové a Jazernica, z triedy p.uč. M.Frankovej.

Deti sú radosť a šťastie a tieto dve priority nech pretrvávajú aj vo vašich srdciach, nielen počas týchto sviatočných dní, ale aj počas celého budúceho roka.

Prajem vám zdravie, lásku a pokojný celý rok 2021.

                                                                                                                          

                                                                                      Magdaléna Franková

5.Emka Kotercová-Ľudová pieseň