Výtvarné práce žiakov p.uč.K.Klocháňovej na elokovanom pracovisku Dubové

Výtvarné práce žiakov p.uč.K.Klocháňovej na elokovanom pracovisku Dubové