Literárno dramatický odbor

Literárno dramatickom odbore sa učia žiaci, prednesu, vystupovaniu, hraniu bábkového divadla a umeleckému prednesu.
Vďaka veľkému záujmu o štúdium umenia postupne škola rozšírila svoje pôsobenie a zriadili sa elokované pracoviská v okolitých základných školách ako: Malý Čepčín, Jazernica, Dubové, Blatnica, Slovenské Pravno.

Literárno dramatickom odbore sa učia žiaci, prednesu, vystupovaniu, hraniu bábkového divadla a umeleckému prednesu.

Literárno –dramatický odbor:

  • Dramatická príprava
  • Dramatika a slovesnosť
  • Prednes
  • Práca v súbore
  • Technika vodenia bábok a prednes
  • Štúdium rolí a umelecký prednes

V kolektívných odboroch ako je : Výtvarný odbor a Literárno – dramatický odbor prebieha vyučovanie v skupinovej forme, kde počet žiakov je stanovený podľa rámcových učebných plánov, ktoré vydáva ministerstvo školstva.