Aktuality

Výber z prác elokovaného pracoviska Malý Čepčín počas “COVID 19”
Práce na elokovanom pracovisku pri ZŠ v Malom Čepčíne
Projekt” Vianočná pohľadnica cestuje do sveta”

Všetci žiaci ZUŠ Mošovce vytvorili pohľadnice a na základe svojho výberu ich rozposlali na ambasády a veľvyslanectvá do sveta. Aká bola odozva?………časť zo spomienok…..

Portréty žiakov 1. a 2. časti 1.stupňa p.uč.E.Briestenskej
Projekt “Mikuláš Galanda”

P

Výtvarné práce žiakov p.uč.K.Klocháňovej na elokovanom pracovisku Dubové
Online gitarový vianočný koncert p.uč N.Holenkovej, V.Kňažkovej a p.uč.M.Stacha

Žiaci gitarovej triedy p.uč N.Holenkovej Vám prajú Veselé Vianoce!

Alžbetka praje krásne vianočné sviatky!

Blížia sa Vianoce a ani Alžbetka nechcela ostať bez hudobného pozdravu. Skladbou Šťastie, zdravie Vám praje krásne vianočné sviatky!

Online violončelový koncert v triede p.uč N.Holenkovej

violončelova trieda

Klavírny koncert

Milí rodičia, žiaci z klavírnej triedy p.uč. Záborskej a p.uč. Rumanovej pripravili pre Vás vianočný hudobný darček. V ich podaní si môžete vypočuť klavírne skladby od hravých melódií až po náročnejšiu kompozíciu.    

Veselé Vianoce!

Milí rodičia, milí žiaci, vážení priatelia a kolegovia! Začína vianočný čas…… žiaci od  21. 12. 2020 do 8. 1. 2021 nastupujú na vianočné prázdniny a my ostatní na dovolenky. Uplynulé štyri mesiace od začiatku školského roka boli zvláštne. Tak ako celý tento rok. Poznačené pandémiou, inakosťou vzdelávania, čiastočným strachom z neznámeho, obmedzeným zákazom  stretávania sa…..Napriek všetkému sme sa snažili […]

Vianočná besiedka online p.uč.M.Škutovej

  Na keyboarde zahrala Karolínka IMG_5607

Vianočný online koncert p.uč M.Frankovej

Milí priatelia, prichádza vianočný čas a k sviatkom pokoja a mieru pripájajú svoj hudobný darček aj žiaci zo ZUŠ v Mošovciach, elokované pracoviská Dubové a Jazernica, z triedy p.uč. M.Frankovej. Deti sú radosť a šťastie a tieto dve priority nech pretrvávajú aj vo vašich srdciach, nielen počas týchto sviatočných dní, ale aj počas celého budúceho roka. Prajem vám zdravie, lásku a pokojný celý rok […]

Mikulášska nálada v triede p.uč.Holenkovej

Naši najmenší žiaci ukázali Mikulášovi a žiakom ŠKD ako sa naučili hrať na violončele a išlo im to super.

Janka a Hanka hrajú skladby Hracie hodiny a Tanec plyšových medvedíkov – online koncert p.uč.Rumanovej
Vyučovanie v ZUŠ

Vážení rodičia!   Od pondelka 26.10.2020 na základe rozhodnutia ministerstva školstva prechádza vzdelávanie v ZUŠ na dištančnú formu. Bližšie informácie budú zverejnené v najbližších dňoch na stránke ZUŠ Mošovce i formou individuálnych kontaktov jednotlivých učiteľov.

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Vyhlasenie_ZZ_od_16.9.

Pokyny riaditeľky školy

POKYNY pre ZUŠ – od 12. 10. 2020

Aktualizované pokyny v súvislosti so šírením COVID 19

Vážení rodičia, od 12.10.2020 sú v platnosti aktualizované opatrenia v súvislosti so šíriacou sa pandémiou koronavírusu. Všetky potrebné informácie k výchovno-vzdelávaciumu procesu v ZŠ a ZUŠ si môžete prečítať v nižšie uvedenom dokumente. OZNaMENIE_-_od_12._10._2020   POKYNY – COVID 19 – pre ZUŠ

Oznam o začatí vyučovania v ZUŠ

Individuálne POKYNY pre žiakov v ZUŠ v Mošovciach  Individuálne vzdelávanie v hudobnom odbore v ZUŠ začína a)     od 14.9.2020 v kmeňovej škole v Mošovciach, na elokovaných pracoviskách v Dubovom, v Jazernici –  pre žiakov, ktorí pokračujú v štúdiu b)     od 21.9.2020 v Mošovciach pre nových žiakov c)      od 21.9.2020 na elokovaných pracoviskách […]

Informácie o kolektívnom vyučovaní na elokovaných pracoviskách

Vážení rodičia! Z dôvodu predchádzania nákazy vírusom COVID-19 Vám oznamujeme v kolektívnom odbore  ( VO) na elokovaných pracoviskách v Dubovom, Slovenskom Pravne a Blatnici začne od 28.9. 2020. Ďakujem  za pochopenie. PaedDr. Iveta Thomková, riaditeľka Spojenej školy Mošovce

Informácie pre materské škôlky

Vážení rodičia! Oznamujeme Vám, že z dôvodu straty financií v rozpočte školy ( na základe zníženia podielových daní pre obce), nebudeme v tomto školskom roku 2020/2021 otvárať štúdium 5- ročných detí v materských škôlkach ( Mošovce, Blatnica, Dubové). Ďakujeme za porozumenie. PaedDr. Iveta Thomková, riaditeľka Spojenej školy Mošovce

ZUŠ – oznámenie

ZUŠ ako organizačná zložka Spojenej školy v Mošovciach príjme do pracovného pomeru učiteľov hudobného odboru (klavír, keyboard, akordeón, flauta, gitara, spev) výtvarného odboru tanečného odboru. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné požiadavky, ktorými je minimálne vyššie odborné vzdelanie v hudobnom, výtvarnom alebo tanečnom odbore v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch v znení neskorších prepisov a Vyhlášky č.1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch […]

OZNÁMENIE – ODBORY OD 15.06.2020

Vážení rodičia a žiaci! Od pondelka, 15. 6. 2020, otvoríme ZUŠ v Mošovciach aj pre kolektívne odbory – výtvarný odbor a literárno-dramatický odbor. Prezenčné vzdelávanie v ZUŠ (s Vašou osobnou účasťou) zostáva na báze dobrovoľnosti. Nástup platí pre: pracovisko v Mošovciach – výtvarný odbor, literárno-dramatický odbor a individuálne vzdelávanie pracovisko v Malom Čepčíne – hudobný odbor – individuálne vzdelávanie, výtvarný odbor pracovisko […]

HODNOTENIE v ZUŠ Mošovce

Hodnotenie v ZUŠ Mošovce na konci školského roka 2019/2020. HODNOTENIE v ZUŠ

NOVÉ OZNÁMENIA PRE ŽIAKOV ZUŠ v MOŠOVCIACH

Vážení rodičia žiakov, ktorí  navštevujú ZUŠ v MOŠOVCIACH! Každoročne ku koncu školského roka potvrdzujete, či bude Vaše dieťa pokračovať v štúdiu. Táto informácia je pre nás dôležitá pre prípravu budúceho školského roka. Preto Vás prosíme, vyplňte POTVRDENIE O POKRAČOVANÍ   V ŠTÚDIU v ZUŠ V MOŠOVCIACH. Pokiaľ má Vaše dieťa záujem navštevovať ďalší odbor, taktiež vyplňte POTVRDENIE  […]

OZNÁMENIE O PRIJÍMACOM KONANÍ DO ZUŠ

OZNÁMENIE  O PRIJÍMACOM   KONANÍ    DO ZUŠ Vážení rodičia!  Oznamujeme Vám, že prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021 do hudobného, výtvarného, literárno-dramatického odboru do Základnej umeleckej školy sa uskutočnia v termíne    od 24. augusta 2020 do 10. septembra 2020. Konkrétne termíny pre jednotlivé odbory a elokované pracoviská budú zverejnené najneskôr do 15. augusta 2020 na webovom sídle […]

Práce žiakov Spojenej školy

Napriek tomu, že brána našej Spojenej školy je už viac ako mesiac zatvorená, naši žiaci pokračujú vo vzdelávaní doma nielen v rámci Základnej školy, ale aj Základnej umeleckej školy, ktorá je našou súčasťou. Chceme Vás aj touto formou potešiť ich prácami, ktoré na základe usmernenia svojich učiteľov vypracovávajú doma. Práce žiakov výtvarného odboru – p.učiteľka Briestenská: […]

Oznam o zmenách v školskom zákone

V odkaze vám posielame informácie o zmenách v školskom zákone, ktoré sa týkajú tejto situácie, kde je zároveň povedané, že minister UKLADÁ  riaditeľom škôl ZABEZPEČIŤ  vzdelávanie žiakov elektronickou formou – týka sa aj ZŠ, aj ZUŠiek (aj iných). Tieto informácie sú zo stránky   https://www.zmos.sk/komentar-k-zakonu-c-56_2020-z-z_rb-oznam/mid/405616/.html#m_405616 oznam – úprava školského zákona

Upozornenie pre rodičov

Vážení rodičia, milí žiaci! Základná umelecká škola v Mošovciach tak, ako ostatné školy na Slovensku, pokračuje vo vyučovaní žiakov on-line a prostredníctvom médií. Učitelia Vám budú zadávať učivo, úlohy jedenkrát týždenne (pokiaľ sa nedohodnete inak).  Ak by ste nepokračovali aspoň v takomto obmedzenom  vyučovaní, na konci roka nemôžete byť hodnotení, neukončíte tento školský rok, ale platbu za ZUŠ budeme od […]