Aktuality

Oznam o dodatočných prijímacích skúškach do ZUŠ

Prihlásenie dieťaťa do ZUŠ Mošovce Vážení rodičia, Oznamujeme Vám, že dodatočné prijímacie skúšky na školský rok 2024/2025 do hudobného, výtvarného, literárno-dramatického odboru a tanečného odboru do Základnej umeleckej školy sa uskutočnia v termíne od 17.6.2024 – 21.6.2024   Rodičia dieťaťa, ktoré ZUŠ v Mošovciach ešte nenavštevuje a má záujem sa vzdelávať v niektorom z uvedených odborov, musia vyplniť PRIHLÁŠKU do […]

Vianočný koncert – folklór
Voňavé kráľovstvo -divadelné predstavenie

Žiaci našej ZUŠ si pripravili pre svojich spolužiakov na elokovanom pracovisku Slovenské Pravno divadelné predstavenie „O voňavom kráľovstve“ a bolo veľmi veselo a detičky tlieskali.    

Zimný koncert ZUŠ

Žiaci našej ZUŠ si pre Vás pripravili zimný koncert, kde navodia už blížiacu sa vianočnú atmosféru a radi Vás na ňom privítame.

Žiaci ZUŠ Mošovce – Deň matiek
Tancuje celá škola
Žiaci tanečného odboru z Mošoviec – Deň matiek
Práce žiakov výtvarný odbor elokované pracovisko Slovenské Pravno
Práce žiakov výtvarný odbor ZUŠ Mošovce
Výchovný koncert Horná Štubňa

  Dňa 4.5.2022 si pripravili žiačky ZUŠ Mošovce- elokované pracovisko Horná Štubňa výchovný koncert pre svojich spolužiakov, ktorý bol zameraný na spev a keyboard. V závere koncertu si žiaci zaspievali spolu so svojou p.učiteľkou pieseň Halleluja. .

Tanečný odbor s novou choreografiou
Informácie o zmene výšky platieb

Na základe VZN obce Mošovce č.8/2020, schválenom 12.11.2020 s účinnosťou od 1.1.2021  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mošovce upravuje riaditeľstvo Spojenej školy-ZUŠ v Mošovciach výšku školného nasledovne    Prípravné štúdium: -skupinové vyučovanie- prvé študijné zameranie v jednom odbore: 5 RUR mesačne -individuálne vyučovanie- prvé […]

Okresné kolo súťaže Slávik Slovenska 2021/2022

13.5.2022 sa žiačky ZUŠ Mošovce zúčastnili okresného kola súťaže Slávik Slovenska 2021/2022 pod vedením svojej p.učiteľky A.Gužíkovej DiS.art., na ktorom získali 3.miesto. Srdečne im gratulujeme.

Deň matiek

Žiaci našej školy si pripravili krátky program ku dňu matiek.  

Učiteľský koncert

Po ppp Po dlhšej prestávke sme opäť mohli zorganizovať a predstaviť našich učiteľov ZUŠ Mošovce na učiteľskom koncerte a výchovnom koncerte pre žiakov, na ktorom predstavili rôzne hudobné nástroje a žánre od baroka až po hudbu 20. storočia.

Talent Vašich detí
Prijímacie skúšky v ZUŠ Mošovce

Prijímacie skúšky v ZUŠ Mošovce

No,počkaj zajac – V múzeu (Dominik Pyšný)

P

No, počkaj zajac – V televízii( Noemi Mózová)
No, počkaj zajac – Zimné radovánky (Zuzka Červeňová)
No, počkaj zajac- V prístave( Zuzka Beláková)
No, počkaj zajac – cyklokros (Edko Tartaľ)
Marcový koncert žiakov ZUŠ Mošovce

1.časť Marcový koncert 2.časť Marcový koncert

Výtvarné práce p.učiteľky K.Klocháňovej
Vianočný koncert

Žiaci Spojenej školy – ZUŠ Mošovce si pre Vás pripravili na tento vianočný čas pozdrav v podobe vianočného koncertu na ktorý Vás týmto srdečne pozývame. Kolektív ZUŠ Vám praje veselé Vianoce a šťastný Nový rok.   Vianočný koncert

Mikulášsky deň v ZUŠ

Mikulášsky deň Dnes sme čakali na Mikuláša, ktorý nám doniesol sladké balíčky a my sme mu zato zaspievali, zahrali a zarecitovali.

Pracovné ponuky na ZUŠ Mošovce

ZUŠ ako organizačná zložka Spojenej školy v Mošovciach príjme do pracovného pomeru učiteľov hudobného odboru – flauta, gitara výtvarného odboru tanečného odboru. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné požiadavky, ktorými je minimálne vyššie odborné vzdelanie v hudobnom, výtvarnom alebo tanečnom odbore v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch v znení neskorších prepisov a Vyhlášky č.1/2020 o […]

Rozhodnutie ministra školstva o ZUŠ

rozhodnutie ministra o prerušení prezenčného vzdelácvania v ZUŠ

Novembrový online koncert

05 170 MB

Tancuje celá škola
Najmladší gitaristi
Ponuka pracovného pomeru – ZUŠ

ZUŠ – oznámenie   ZUŠ ako organizačná zložka Spojenej školy v Mošovciach príjme do pracovného pomeru učiteľov hudobného odboru (klavír, keyboard, flauta, gitara, spev) tanečného odboru. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné požiadavky, ktorými je minimálne vyššie odborné vzdelanie v hudobnom, alebo tanečnom odbore v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch v znení neskorších prepisov a Vyhlášky […]

Koncert žiakov triedy LDO p.uč T.Tomkuljaka
Triedny koncert žiakov zobcových fláut p.uč. M.Frankovej a S.Timkovej
Žiaci klavírnych tried p.uč. I.Rumanovej a K.Záborskej
Koncert žiakov speváckeho oddelenia p.uč.M.Škutovej
Všeličo od malých umelcov p.uč.E.Briestenskej
More – žiaci p.uč E.Briestenskej
Veselé tvorenie z Mošoviec
Dračie kráľovstvo – súťažné práce žiakov p.uč.E.Briestenskej
Výtvarné práce žiakov p.uč.K.Klocháňovej
Oznam o začatí vyučovania v ZUŠ

  Vážení rodičia !   Na základe rozhodnutia a usmernení MŠ VVaŠ  SR Vám oznamujeme, že od 19. 4. 2021 bude základná umelecká škola naďalej vzdelávať prezenčne v individuálnej forme výučby s výnimkou spevu a dychových hudobných nástrojov. Tie, spolu so skupinovou formou výučby, sa realizuje dištančne. Po dohode učiteľa s vedením príslušnej ZŠ sa môže obnoviť prezenčné […]

Ríša zvierat – kresba 9.ročník
Kresba ceruzou 8.ročník- žiačky p.uč Briestenskej
Hra s farbou 5.ročník
Usilovné včielky od žiakov 3. a 4. ročníka p. uč. E.Briestenskej
Pre moju mamu 3. a 4. ročník p.uč.E.Briestenskej
Prerušenie štúdia v ZUŠ

Vážení rodičia, ak máte záujem o prerušenie štúdia Vášho dieťaťa, prosíme vyplniť tlačivo ZUŠ – Prerušenie výučby 2021 Počas mimoriadnej situácie a nariadeného dištančného vyučovania z dôvodu šírenia koronavírusu, môže zákonný zástupca žiaka ZUŠ v Mošovciach požiadať o mimoriadne prerušenie štúdia z dôvodu, že rodičom ani ich deťom forma dištančného umeleckého vzdelávania nevyhovuje (a pôvodne […]

Odhláška zo štúdia v ZUŠ

Žiadame rodičov, ktorí odhlásia svoje dieťa zo štúdia v ZUŠ, aby odoslali odhlášku mailom na zusmosovce@gmail.com alebo  zaslali poštou na adresu školy Spojená škola – ZUŠ Kollárovo námestie 31/1 03821 Mošovce              Žiadosť – odhláška zo štúdia

Úbežníky
Očné klamy…
Ročníková práca – zátišie
Novoročné všeličo……od žiakov p.uč.E.Briestenskej
Zmena poplatkov pre 2.polrok šk.roka 2020/2021

Poplatky ZUŠ   Základná umelecká škola, organizačná zložka Spojenej školy   Zmena výšky príspevku od 2. polroka šk. r. 2020/2021 na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom   je určená Všeobecne záväzným nariadením obce Mošovce č. 3/2017 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v znení neskorších […]

ZOPÁR ONESKORENÝCH ŠTÚDIÍ
4/5/II/I – 8/9 ROČNÍK CORONA A MY….
2/3/II/I 6/7 ročník POHYB A TIENE
1/II/I – PIATACI – HRANIE S ČIAROU
3 ročník – 4 ročník HRÁME SA S ČIAROU A ČÍSLAMI….
Výtvarné práce žiakov počas dištančného vzdelávania elokovaného pracoviska Dubové a Slovenské Pravno p.uč.K.Klocháňovej
….pohladenie duše….od deviatačky Daniely
Práce žiakov p.uč. E.Briestenskej počas dištančného vzdelávania 2020/2021
3. a 4. ročník p.uč. E.Briestenskej pracuje aj cez „CORONU“
……a takto pracujú ôsmaci a deviataci p.uč.E.Briestenskej
…….a takto sa snažia šiestaci – „ŠTÚDIE“ – oči, ústa, ucho
Práce žiakov 3. a 4. ročníka p.uč.E.Briestenskej….. PRACUJEME CEZ CORONU……
Výber z prác elokovaného pracoviska Malý Čepčín počas „COVID 19“
Práce na elokovanom pracovisku pri ZŠ v Malom Čepčíne
Projekt“ Vianočná pohľadnica cestuje do sveta“

Všetci žiaci ZUŠ Mošovce vytvorili pohľadnice a na základe svojho výberu ich rozposlali na ambasády a veľvyslanectvá do sveta. Aká bola odozva?………časť zo spomienok…..

Portréty žiakov 1. a 2. časti 1.stupňa p.uč.E.Briestenskej
Projekt „Mikuláš Galanda“

P

Výtvarné práce žiakov p.uč.K.Klocháňovej na elokovanom pracovisku Dubové
Online gitarový vianočný koncert p.uč N.Holenkovej, V.Kňažkovej a p.uč.M.Stacha

Žiaci gitarovej triedy p.uč N.Holenkovej Vám prajú Veselé Vianoce!

Alžbetka praje krásne vianočné sviatky!

Blížia sa Vianoce a ani Alžbetka nechcela ostať bez hudobného pozdravu. Skladbou Šťastie, zdravie Vám praje krásne vianočné sviatky!

Online violončelový koncert v triede p.uč N.Holenkovej

violončelova trieda

Klavírny koncert

Milí rodičia, žiaci z klavírnej triedy p.uč. Záborskej a p.uč. Rumanovej pripravili pre Vás vianočný hudobný darček. V ich podaní si môžete vypočuť klavírne skladby od hravých melódií až po náročnejšiu kompozíciu.    

Veselé Vianoce!

Milí rodičia, milí žiaci, vážení priatelia a kolegovia! Začína vianočný čas…… žiaci od  21. 12. 2020 do 8. 1. 2021 nastupujú na vianočné prázdniny a my ostatní na dovolenky. Uplynulé štyri mesiace od začiatku školského roka boli zvláštne. Tak ako celý tento rok. Poznačené pandémiou, inakosťou vzdelávania, čiastočným strachom z neznámeho, obmedzeným zákazom  stretávania sa…..Napriek všetkému sme sa snažili […]

Vianočná besiedka online p.uč.M.Škutovej

  Na keyboarde zahrala Karolínka IMG_5607

Vianočný online koncert p.uč M.Frankovej

Milí priatelia, prichádza vianočný čas a k sviatkom pokoja a mieru pripájajú svoj hudobný darček aj žiaci zo ZUŠ v Mošovciach, elokované pracoviská Dubové a Jazernica, z triedy p.uč. M.Frankovej. Deti sú radosť a šťastie a tieto dve priority nech pretrvávajú aj vo vašich srdciach, nielen počas týchto sviatočných dní, ale aj počas celého budúceho roka. Prajem vám zdravie, lásku a pokojný celý rok […]

Mikulášska nálada v triede p.uč.Holenkovej

Naši najmenší žiaci ukázali Mikulášovi a žiakom ŠKD ako sa naučili hrať na violončele a išlo im to super.

Janka a Hanka hrajú skladby Hracie hodiny a Tanec plyšových medvedíkov – online koncert p.uč.Rumanovej
Vyučovanie v ZUŠ

Vážení rodičia!   Od pondelka 26.10.2020 na základe rozhodnutia ministerstva školstva prechádza vzdelávanie v ZUŠ na dištančnú formu. Bližšie informácie budú zverejnené v najbližších dňoch na stránke ZUŠ Mošovce i formou individuálnych kontaktov jednotlivých učiteľov.

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Vyhlasenie_ZZ_od_16.9.

Pokyny riaditeľky školy

POKYNY pre ZUŠ – od 12. 10. 2020

Aktualizované pokyny v súvislosti so šírením COVID 19

Vážení rodičia, od 12.10.2020 sú v platnosti aktualizované opatrenia v súvislosti so šíriacou sa pandémiou koronavírusu. Všetky potrebné informácie k výchovno-vzdelávaciumu procesu v ZŠ a ZUŠ si môžete prečítať v nižšie uvedenom dokumente. OZNaMENIE_-_od_12._10._2020   POKYNY – COVID 19 – pre ZUŠ

Oznam o začatí vyučovania v ZUŠ

Individuálne POKYNY pre žiakov v ZUŠ v Mošovciach  Individuálne vzdelávanie v hudobnom odbore v ZUŠ začína a)     od 14.9.2020 v kmeňovej škole v Mošovciach, na elokovaných pracoviskách v Dubovom, v Jazernici –  pre žiakov, ktorí pokračujú v štúdiu b)     od 21.9.2020 v Mošovciach pre nových žiakov c)      od 21.9.2020 na elokovaných pracoviskách […]

Informácie o kolektívnom vyučovaní na elokovaných pracoviskách

Vážení rodičia! Z dôvodu predchádzania nákazy vírusom COVID-19 Vám oznamujeme v kolektívnom odbore  ( VO) na elokovaných pracoviskách v Dubovom, Slovenskom Pravne a Blatnici začne od 28.9. 2020. Ďakujem  za pochopenie. PaedDr. Iveta Thomková, riaditeľka Spojenej školy Mošovce

Informácie pre materské škôlky

Vážení rodičia! Oznamujeme Vám, že z dôvodu straty financií v rozpočte školy ( na základe zníženia podielových daní pre obce), nebudeme v tomto školskom roku 2020/2021 otvárať štúdium 5- ročných detí v materských škôlkach ( Mošovce, Blatnica, Dubové). Ďakujeme za porozumenie. PaedDr. Iveta Thomková, riaditeľka Spojenej školy Mošovce

ZUŠ – oznámenie

ZUŠ ako organizačná zložka Spojenej školy v Mošovciach príjme do pracovného pomeru učiteľov hudobného odboru (klavír, keyboard, akordeón, flauta, gitara, spev) výtvarného odboru tanečného odboru. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné požiadavky, ktorými je minimálne vyššie odborné vzdelanie v hudobnom, výtvarnom alebo tanečnom odbore v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch v znení neskorších prepisov a Vyhlášky č.1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch […]

OZNÁMENIE – ODBORY OD 15.06.2020

Vážení rodičia a žiaci! Od pondelka, 15. 6. 2020, otvoríme ZUŠ v Mošovciach aj pre kolektívne odbory – výtvarný odbor a literárno-dramatický odbor. Prezenčné vzdelávanie v ZUŠ (s Vašou osobnou účasťou) zostáva na báze dobrovoľnosti. Nástup platí pre: pracovisko v Mošovciach – výtvarný odbor, literárno-dramatický odbor a individuálne vzdelávanie pracovisko v Malom Čepčíne – hudobný odbor – individuálne vzdelávanie, výtvarný odbor pracovisko […]

HODNOTENIE v ZUŠ Mošovce

Hodnotenie v ZUŠ Mošovce na konci školského roka 2019/2020. HODNOTENIE v ZUŠ

NOVÉ OZNÁMENIA PRE ŽIAKOV ZUŠ v MOŠOVCIACH

Vážení rodičia žiakov, ktorí  navštevujú ZUŠ v MOŠOVCIACH! Každoročne ku koncu školského roka potvrdzujete, či bude Vaše dieťa pokračovať v štúdiu. Táto informácia je pre nás dôležitá pre prípravu budúceho školského roka. Preto Vás prosíme, vyplňte POTVRDENIE O POKRAČOVANÍ   V ŠTÚDIU v ZUŠ V MOŠOVCIACH. Pokiaľ má Vaše dieťa záujem navštevovať ďalší odbor, taktiež vyplňte POTVRDENIE  […]

OZNÁMENIE O PRIJÍMACOM KONANÍ DO ZUŠ

OZNÁMENIE  O PRIJÍMACOM   KONANÍ    DO ZUŠ Vážení rodičia!  Oznamujeme Vám, že prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021 do hudobného, výtvarného, literárno-dramatického odboru do Základnej umeleckej školy sa uskutočnia v termíne    od 24. augusta 2020 do 10. septembra 2020. Konkrétne termíny pre jednotlivé odbory a elokované pracoviská budú zverejnené najneskôr do 15. augusta 2020 na webovom sídle […]

Práce žiakov Spojenej školy

Napriek tomu, že brána našej Spojenej školy je už viac ako mesiac zatvorená, naši žiaci pokračujú vo vzdelávaní doma nielen v rámci Základnej školy, ale aj Základnej umeleckej školy, ktorá je našou súčasťou. Chceme Vás aj touto formou potešiť ich prácami, ktoré na základe usmernenia svojich učiteľov vypracovávajú doma. Práce žiakov výtvarného odboru – p.učiteľka Briestenská: […]

Oznam o zmenách v školskom zákone

V odkaze vám posielame informácie o zmenách v školskom zákone, ktoré sa týkajú tejto situácie, kde je zároveň povedané, že minister UKLADÁ  riaditeľom škôl ZABEZPEČIŤ  vzdelávanie žiakov elektronickou formou – týka sa aj ZŠ, aj ZUŠiek (aj iných). Tieto informácie sú zo stránky   https://www.zmos.sk/komentar-k-zakonu-c-56_2020-z-z_rb-oznam/mid/405616/.html#m_405616 oznam – úprava školského zákona

Upozornenie pre rodičov

Vážení rodičia, milí žiaci! Základná umelecká škola v Mošovciach tak, ako ostatné školy na Slovensku, pokračuje vo vyučovaní žiakov on-line a prostredníctvom médií. Učitelia Vám budú zadávať učivo, úlohy jedenkrát týždenne (pokiaľ sa nedohodnete inak).  Ak by ste nepokračovali aspoň v takomto obmedzenom  vyučovaní, na konci roka nemôžete byť hodnotení, neukončíte tento školský rok, ale platbu za ZUŠ budeme od […]