Poplatky

Individuálny odbor
( hudobný odbor)
I. polrok 20€
II. polrok 25€
Spolu 45 € za školský rok
Kolektívny odbor
( výtvarný odbor, literárno -dramatický odbor)
I. polrok 10€
II. polrok 15€
Spolu 25 € za školský rok

Žiak sa môže prihlasovať a odhlasovať na štúdium len k septembru (I. školský polrok) a k februáru (II. školský polrok).