Aktualizované pokyny v súvislosti so šírením COVID 19

Aktualizované pokyny v súvislosti so šírením COVID 19

Vážení rodičia,

od 12.10.2020 sú v platnosti aktualizované opatrenia v súvislosti so šíriacou sa pandémiou koronavírusu. Všetky potrebné informácie k výchovno-vzdelávaciumu procesu v ZŠ a ZUŠ si môžete prečítať v nižšie uvedenom dokumente.

OZNaMENIE_-_od_12._10._2020

 

POKYNY – COVID 19 – pre ZUŠ