Odbory

Hudobný odbor

V hudobnom odbore získavajú žiaci hudobné vedomosti a rozvíjajú svojej zručnosti v hre na strunové, klávesové, dychové nástroje a spev, v komornej …

Výtvarný odbor

Vo výtvarnom odbore získavajú žiaci základné vedomosti v oblasti výtvarného umenia, rozvíjajú svoje schopnosti v kresbe, maľbe …

Literárno dramatický odbor

Literárno dramatickom odbore sa učia žiaci, prednesu, vystupovaniu, hraniu bábkového divadla a umeleckému prednesu. Vďaka veľkému …