Výtvarný odbor

Vo výtvarnom odbore získavajú žiaci základné vedomosti v oblasti výtvarného umenia, rozvíjajú svoje schopnosti v kresbe, maľbe, grafike, v modelovaní a v dekoratívnych činnostiach.

Vo výtvarnom odbore sa naši žiaci pravidelne zúčastňujú celoslovenských i medzinárodných súťaží, na ktorý dosahujú úspešné výsledky. V tomto školskom roku prebieha aj rozširujúce štúdium v tomto odbore, kde sú žiaci pripravovaný na stredné školy umeleckého zamerania.

Vo výtvarnom odbore získavajú žiaci základné vedomosti v oblasti výtvarného umenia, rozvíjajú svoje schopnosti v kresbe, maľbe, grafike, v modelovaní a v dekoratívnych činnostiach.

Výtvarný odbor:

  • kreslenie
  • maľovanie
  • grafika
  • modelovanie
  • priestorové vytváranie
  • prácu s materiálom

V kolektívných odboroch ako je : Výtvarný odbor a Literárno – dramatický odbor prebieha vyučovanie v skupinovej forme, kde počet žiakov je stanovený podľa rámcových učebných plánov, ktoré vydáva ministerstvo školstva.