Aktuality

O našej škole

Umelecká škola Mošovce vznikla v roku 2004. Vďaka spoločnej spolupráci zo Základnou školou sa podarilo škole získať priestory v novej časti základnej školy.

Škola tak mohla rozvinúť svoju činnosť a otvoriť všetky umelecké odbory. Stala sa plneorganizovanou školou od začiatku svojho pôsobenia.

Základná umelecká škola Mošovce , zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu prevažne pre žiakov základných škôl, ale aj pre deti materských a stredných škôl.

Hudobný odbor

V hudobnom odbore získavajú žiaci hudobné vedomosti a rozvíjajú svojej zručnosti v hre na strunové, klávesové, dychové nástroje a spev, v komornej …

Výtvarný odbor

Vo výtvarnom odbore získavajú žiaci základné vedomosti v oblasti výtvarného umenia, rozvíjajú svoje schopnosti v kresbe, maľbe …

Literárno dramatický odbor

Literárno dramatickom odbore sa učia žiaci, prednesu, vystupovaniu, hraniu bábkového divadla a umeleckému prednesu. Vďaka veľkému …

Kde nás nájdete

Máte dotaz? Napíšte nám.