Pedagogický zbor

Vedenie

riaditeľka školy
PaedDr. Iveta Thomková
zástupca školy
Mgr. art. Tomáš Tomkuljak
tajomníčka školy
Valéria Tkáčová
spev, keyboard
Monika Škutová, DiS.art
violončelo, gitara , HN
Mgr. Nadežda Holenková
klavír
Ida Rumanová
klavír
Mgr. Katarína Záborská,DiS.art
flauta
Mgr. Silvia Timková
flauta, klavír
Magdaléna Franková
gitara
Miroslav Stacho,DiS.art
klavír
Mgr. Bibiána Kuštárová
gitara
Vanesa Kňažková

Výtvarný odbor

Elena Briestenská, DiS.
Mgr. Lenka Hanková
Kristína Klocháňová

Literárno dramatický odbor

Mgr. art. Tomáš Tomkuljak