Pedagogický zbor

Vedenie

riaditeľka školy
PaedDr. Iveta Thomková
tajomníčka školy
Valéria Tkáčová
Spev, Keyboard, HN
Andrea Gužíková DiS.art
Keyboard, Klavír, Akordeón, HN
Mgr. Zdenko Horváth
spev, keyboard
Monika Škutová, DiS.art
violončelo, gitara , HN
Mgr. Nadežda Holenková
klavír
Ida Rumanová
klavír
Mgr. Katarína Záborská DiS.art
flauta, klavír
Magdaléna Franková
gitara
Vanesa Kňažková DiS.art

Výtvarný odbor

Mgr. Katarína Kotásková
Elena Briestenská, DiS.
Kristína Klocháňová

Literárno dramatický odbor

Mgr. art. Tomáš Tomkuljak