Pedagogický zbor

Vedenie

riaditeľka školy
PaedDr. Iveta Thomková
tajomníčka školy
Valéria Tkáčová
Klavír, HN
Emma Gavendová
violončelo, gitara , HN
Mgr. Nadežda Holenková
klavír, keyboard,HN
Yaroslav Yarema
klavír
Mgr. Katarína Záborská DiS.art
flauta, klavír
Magdaléna Franková
gitara
Vanesa Kňažková DiS.art

Výtvarný odbor

Mgr. Vanda Magočová
Mgr.Mgr.art. Ivan Illovský

Tanečný odbor

Silvia Martonová DiS.art
Tanečný odbor
Mgr. Vladimíra Hádeková