Voňavé kráľovstvo -divadelné predstavenie

Voňavé kráľovstvo -divadelné predstavenie

Žiaci našej ZUŠ si pripravili pre svojich spolužiakov na elokovanom pracovisku Slovenské Pravno divadelné predstavenie „O voňavom kráľovstve“ a bolo veľmi veselo a detičky tlieskali.