Práce žiakov Spojenej školy

Práce žiakov Spojenej školy

Napriek tomu, že brána našej Spojenej školy je už viac ako mesiac zatvorená, naši žiaci pokračujú vo vzdelávaní doma nielen v rámci Základnej školy, ale aj Základnej umeleckej školy, ktorá je našou súčasťou. Chceme Vás aj touto formou potešiť ich prácami, ktoré na základe usmernenia svojich učiteľov vypracovávajú doma.

Práce žiakov výtvarného odboru – p.učiteľka Briestenská:

  • žiaci z elokovaného pracoviska Malý Čepčín 4.ročník, 2.4.ročník Mošovce na tému „Čo zažila čiara vo svete“
  • 1.,2.ročník na tému „O bielej a čiernej sliepočke“
  • 2.,3. ročník na tému „Vandrovalo vajíčko“
  • 4.ročník „Vajíčka zentangle“
  • práca z dejín umenia, 5.9.ročník, zadanie: vyber umelca, jeho dielo, názov, techniku a nakresli vo štvorcovej sieti…. vyber slovenského animátora