OZNÁMENIE O PRIJÍMACOM KONANÍ DO ZUŠ

OZNÁMENIE O PRIJÍMACOM KONANÍ DO ZUŠ

OZNÁMENIE  O PRIJÍMACOM   KONANÍ    DO ZUŠ

Vážení rodičia!  Oznamujeme Vám, že prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021 do hudobného, výtvarného, literárno-dramatického odboru do Základnej umeleckej školy sa uskutočnia v termíne    od 24. augusta 2020 do 10. septembra 2020.

Konkrétne termíny pre jednotlivé odbory a elokované pracoviská budú zverejnené najneskôr do 15. augusta 2020 na webovom sídle Spojenej školy v Mošovciach i na webovom sídle Základnej umeleckej  školy v Mošovciach.

Rodičia dieťaťa, ktoré má záujem sa vzdelávať v niektorom z uvedených odborov, musí vyplniť

PRIHLÁŠKU do ZUŠ Mošovce

do 10. júna 2020.