Žiaci klavírnych tried p.uč. I.Rumanovej a K.Záborskej