Učiteľský koncert

Učiteľský koncert

Po ppp

Po dlhšej prestávke sme opäť mohli zorganizovať a predstaviť našich učiteľov ZUŠ Mošovce na učiteľskom koncerte a výchovnom koncerte pre žiakov, na ktorom predstavili rôzne hudobné nástroje a žánre od baroka až po hudbu 20. storočia.