Koncert žiakov speváckeho oddelenia p.uč.M.Škutovej