Oznam o zmenách v školskom zákone

Oznam o zmenách v školskom zákone

V odkaze vám posielame informácie o zmenách v školskom zákone, ktoré sa týkajú tejto situácie, kde je zároveň povedané, že minister UKLADÁ  riaditeľom škôl ZABEZPEČIŤ  vzdelávanie žiakov elektronickou formou – týka sa aj ZŠ, aj ZUŠiek (aj iných).

oznam – úprava školského zákona