Oznam o začatí vyučovania v ZUŠ

Oznam o začatí vyučovania v ZUŠ

Individuálne POKYNY pre žiakov v ZUŠ v Mošovciach

  1.  Individuálne vzdelávanie v hudobnom odbore v ZUŠ začína

a)     od 14.9.2020 v kmeňovej škole v Mošovciach, na elokovaných pracoviskách v Dubovom, v Jazernici –  pre žiakov, ktorí pokračujú v štúdiu

b)     od 21.9.2020 v Mošovciach pre nových žiakov

c)      od 21.9.2020 na elokovaných pracoviskách v Malom Čepčíne, Slovenskom Pravne – pre pokračujúcich aj nových žiakov

d)     od 1.10.2020 v Blatnici pre nových žiakov

2.  Kolektívne vzdelávanie výtvarnom a literárno – dramatickom odbore v ZUŠ začína

a)      od 28.9.2020 v kmeňovej škole v Mošovciach, na elokovanom pracovisku v Malom Čepčíne

b)     od 1.10.2020 na elokovaných pracoviskách v Dubovom, v Slovenskom Pravne, v Blatnici

 

3.   Žiaci v Mošovciach si prídu pre platné rozvrhy v priebehu týždňa od 14.9.2020 do 21.9.2020 do ZUŠ -ky. Mladších žiakov budú kontaktovať samotní učitelia.

4.   Žiakov v elokovaných pracoviskách budú s rozvrhom kontaktovať učitelia.