Práce žiakov výtvarný odbor ZUŠ Mošovce

Práce žiakov výtvarný odbor ZUŠ Mošovce

Alžbeta Červeňová/ keramika, mikrosvet
Eva Móricová / keramika, mikrosvet
Juraj Šipula / keramika, euraptor
Lenka Hromadová / keramika , mikrosvet
Barbora Paverová / keramika, mikrosvet
Emília Kopecká / keramika, mikrosvet
Barbora Paverová / komiks
Alžbeta Marethová / chrobáci
Emília Kopecká / chrobáci
Alžbeta Marethová / keramika, mikrosvet
Marko Géryk / chrobáci
Zuzana Červeňová / zátišie s ovocím
Zuzana Červeňová / chrobáci
Lenka Hromadová / komiks
Lea Országhová / komiks
Zuzana Červeňová , Alžbeta Červeňová / maľba , hlava
Veronika Grausová / úžitková keramika
Zuazana Červeňová / úžitková keramika
Alžbeta Červeňová / úžitková keramika
Lea Tesáková/ keramika, mikrosvet
Veronika Grausová / keramika, mikrosvet
Zuzana Červeňová/ keramika, mikrosvet
Zuzana Červeňová / keramika, mikrosvet
Viktória Zacharová / keramika, mikrosvet