Upozornenie pre rodičov

Upozornenie pre rodičov

Vážení rodičia, milí žiaci!

Základná umelecká škola v Mošovciach tak, ako ostatné školy na Slovensku, pokračuje vo vyučovaní žiakov on-line a prostredníctvom médií. Učitelia Vám budú zadávať učivo, úlohy jedenkrát týždenne (pokiaľ sa nedohodnete inak).  Ak by ste nepokračovali aspoň v takomto obmedzenom  vyučovaní, na konci roka nemôžete byť hodnotení, neukončíte tento školský rok, ale platbu za ZUŠ budeme od Vás požadovať tak, ako to máme v školskom poriadku – teda za celý polrok školského roka.  Preto Vás vyzývame, aby ste kontaktovali svojich učiteľov,  hlavne žiaci, ktorí navštevujú kolektívne odbory – VÝTVARNÝ, LIT.-DRAMATICKÝ. 

Bližšie informácie dostanete prostredníctvom triednych učiteľov ZŠ alebo v prílohe tejto výzvy.

Ďakujeme za porozumenie!

Osobitnú výzvu zverejňuje  p. uč. Elena Briestenská – výtv.odbor, ktorá pridala okrem mailu aj kontakt na facebookElena Johan, na mail : brezask@gmail.com.

Ostatní vyučujúci:

Katarína Aghová <aghova@gmail.com>,

Nadežda Holenková <nadezda.holenkova@gmail.com>,
Monika Škutová <monika.skutova16@gmail.com>,
Miroslav Stacho <stachomiro@gmail.com>,
Silvia Timková <timkovasilvia@gmail.com>,
Ida Rumanová <idarumanova@centrum.sk>,
Tomáš Tomkuljak ttomku@gmail.com,
Veronika Paulenková <paulenkovaveronika@gmail.com