Klavírny koncert

Klavírny koncert

Milí rodičia,

žiaci z klavírnej triedy p.uč. Záborskej a p.uč. Rumanovej pripravili pre Vás vianočný hudobný darček. V ich podaní si môžete vypočuť klavírne skladby od hravých melódií až po náročnejšiu kompozíciu.