Pracovné ponuky na ZUŠ Mošovce

Pracovné ponuky na ZUŠ Mošovce

ZUŠ ako organizačná zložka Spojenej školy v Mošovciach príjme do pracovného pomeru učiteľov

  • hudobného odboru – flauta, gitara
  • výtvarného odboru
  • tanečného odboru.
  • Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné požiadavky, ktorými je minimálne vyššie odborné vzdelanie v hudobnom, výtvarnom alebo tanečnom odbore v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch v znení neskorších prepisov a Vyhlášky č.1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.
    Svoje žiadosti posielajte na ivetath@gmail.com alebo na zusmosovce@gmail.com. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0910 944 232.