Výtvarné práce žiakov počas dištančného vzdelávania elokovaného pracoviska Dubové a Slovenské Pravno p.uč.K.Klocháňovej

Výtvarné práce žiakov počas dištančného vzdelávania elokovaného pracoviska Dubové a Slovenské Pravno p.uč.K.Klocháňovej