Informácie pre materské škôlky

Informácie pre materské škôlky

Vážení rodičia!

Oznamujeme Vám, že z dôvodu straty financií v rozpočte školy ( na základe zníženia podielových daní pre obce), nebudeme v tomto školskom roku 2020/2021 otvárať štúdium

5- ročných detí v materských škôlkach ( Mošovce, Blatnica, Dubové).

Ďakujeme za porozumenie.

PaedDr. Iveta Thomková, riaditeľka Spojenej školy Mošovce