Výchovný koncert Horná Štubňa

Výchovný koncert Horná Štubňa

 

Dňa 4.5.2022 si pripravili žiačky ZUŠ Mošovce- elokované pracovisko Horná Štubňa výchovný koncert pre svojich spolužiakov, ktorý bol zameraný na spev a keyboard. V závere koncertu si žiaci zaspievali spolu so svojou p.učiteľkou pieseň Halleluja.

.